/  Edebiyat

Edebiyat

Sonsuz Panayır kimin romanıdır

İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta hatip Halide Edip Adıvar'ın romanlarından biridir Sonsuz Panayır.

Sonsuz Panayır kimin romanıdır

II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte yazarlığa başlayan Halide Edib Adıvar, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın en çok eser veren yazarlarındandır.

Sonsuz Panayır'ın yazarı Halide Edip; bu romanın da içinde bulunduğu toplam yirmi bir roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve bunun yanısıra çeşitli incelemeleriyle bir çok eser bırakmıştır.  Sinekli Bakkal adlı romanı, en bilinen eseridir. Eserlerinde kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş, yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır. Birçok kitabı sinemaya ve televizyon dizilerine uyarlanmıştır.

Sonsuz Panayır'dan bir kesit

“En nihayet, insanları tamamen şeytanın nüfuz mıntıkasına sokabilecek kudret şunlardır: Kuru gürültü, ahenksiz fakat dinmeyen bir şamata, sonsuz bir söz ve seda anarşisi! Şamata şamata... Manalı manasız, lüzumlu lüzumsuz, ebedî birgümbürtü ve çığlık! Bunları insanlara dinamizm, kudret, hareket diye yutturmak lazım... Ve yutturabilirsiniz, yeter ki insanlarda düşünmeye, iç hayatı yaşamaya mecal bırakmayacak, aman, aralık vermeyecek gümbürtü ve gürültü, günlük bir ihtiyaç haline gelsin.”

İlk olarak 1946 yılında tefrika edilmiş olan Sonsuz Panayır yazarın son dönem romanlarından. 1987’den beri baskısı olmayan Sonsuz Panayır’da Halide Edib’in Anadolu hakkındaki değişen görüşleri de göz önüne serilir.