/  Gezi

Gezi

Tillo, Işık Hadisesi ve İsmail Fakirullah Hazretleri

İbrahim Hakkı Hazretlerinin, yılın ilk ışığının hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin Türbesine yansıması için yaptığı düzenek ışık hadisesi olarak tarihe geçmiştir.

Tillo, Işık Hadisesi ve İsmail Fakirullah Hazretleri

Soyu Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri, 1657 yılında Tillo'da  doğmuştur. Babası Kasım Hoca efendidir.

Küçük yaşlarda ilim tahsiline başlayan İsmail Fakirullah, döneminde 6 medresede medresede baş müderrislik yapmış, mütalaalara hayatının sonuna kadar devam etmiştir.

Bu arada kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak için tarlasını kendisi ekmiş, biçmiş ve kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmüştür.

Hayatının büyük bölümünü oruç ve ibadetle geçirmiş, başta İbrahim Hakkı olmak üzere bir çok talebe yetiştirmiştir. Anlarsa uzağım yakınımdır. Anlamazsa yakınım uzağımdır" sözüyle asıl önemli olanın İslam dinini anlamak ve yaşamak olduğunu belirten Fakirullah Hazretleri 1734 yılında vefat ederek İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, adına yaptırdığı türbeye defnedilmiştir.

İbrahim Hakkı Hazretleri ve Işık Hadisesi

Erzurumun Hasankale ilçesinde 1703 yılında doğan İbarihm Hakkı Hazretleri, 9 yaşıda İsmail Fakirullah Hz.'ine intisap eden babasını görmek için Tillo'ye gelmiş ve Fakirullah Hazretleri'nin talebesi olmuştur.

Günün şartlarına göre çok ileri seviyede dini ve fenni ilimler tahsil etmiştir.Bunun sonucunda her iki ilim dalında üstünlüğü ifade eden "Zülcenaheyn" yani iki kanatlı ünvanını elde etmiştir.

Büyük mütefekkir İbrahim HakkıHz. hadis ve fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyolojide, tıp ve astronomide hasılı pek çok ilim dalında büyük başarı göstermiş; Tillo'nun yetiştirdiği bu büyük alim kısa zamanda dünyaya ün salmıştır.

İbrahim Hakkı Hz. tespit edilebilmiş 58 eseri mevcuttur.1757 yılında yazmış olduğu Marifetname isimli kitabı ansiklopedi özelliği taşır.

1780 yılında 77 yaşında iken vefat etmiş ve kendi arzusu üzerine hocası İsmail Fakirullah Hz. için yaptırdığı kozmoğrafik bir özelliğe sahip olan türbede. hocasının ayak ucuna defnedilmiştir.

Işık Hadisesi

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dünyaca ün yapmış eserlerinde biri de "Kal'at-ül Üstad"ın bulunduğu yerdeki Işık Hadisesidir.

İbrahim Hakkı Hz. hocası için yaptırdığı astronomi ve mimari bilim harikası türbenin yanısıra 8 köşeli 10 metre yüksekliğinde bir kule yapar. Bu duvarın tam doğusuna taşlarla harçsız bir duvar inşa eder.

Gece gündüzün eşit olduğu ve yeni yılın başlangıcı 21 Mart'ta güneş bu duvarın ardında doğmaktadır. Tepeden ve duvardan dolayı bütün Tillo gölgede kalırken duvardaki açıklıktan giren güneş ışığı türbenin kulesine, oradan da kırılarak türbenin penceresinden içeri girer ve hocası İsmail Fakirullah'ın  baş ucunu aydınlatır.

Bununla ilgili olarak İbrahim Hakkı Hazretleri, "Yeni doğan yılın ilk güneşi ilk olarak hocamın baş ucunu aydınlatmazsa, ben o güneşi istemem" diyerek hocasına saygısını göstermiştir.

Ne yazıkki bu sistem türbenin restorayonu sırasında bozulmuş , yerli ve yabancı bir çok bilim adamının uğraşmasına rağmen düzeltilememiştir.

 Eylül 2011'de 50 yıllık ışık hasreti son buldu.

Ibrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri hürmetine yaptırdğı Türbenin Işık Kulesi 23 Eylül 2011 tamir edildi.